1. Allmänt om hur vi behandlar dina personuppgifter I detta dokument kan du se hur Pins Design Sweden AB (Pins, Pins Design eller vi) hanterar dina personuppgifter när du handlar av oss. Med personuppgifter menas all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Enligt GDPR och svensk lag om behandling av personuppgifter är Pins Design Sweden AB personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och vi är enligt lag skyldiga att informera dig om vår behandling.
  2. Hur vi samlar in dina personuppgifter Vi samlar endast in de uppgifter som du självmant lämnar till oss. Detta sker via kontakt med våra säljare, när du handlar i vår web-butik, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss.
  3. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? Pins Design Sweden AB arbetar med försäljning mot företag. För att kunna lämna högsta möjliga service till våra kunder måste vi samla in en del viktig information där en del utgör personuppgifter. De personuppgifter vi vanligtvis behandlar är följande; företagsnamn, namn på kontaktperson, adress (leverans och fakturering), e-postadress och telefonnummer. När du handlar av oss sparar vi även information om vilka artiklar/vilken tjänst du köpt och uppgifter om pris och leverans.
  4. Vem kan se dina personuppgifter Endast behörig personal hos Pins Design Sweden AB kan se de uppgifter vi har i vårt kunddatabas där informationen är krypterad och lösenordsskyddad. Till behörig personal räknar vi även de systemutvecklare som på uppdrag av Pins Design Sweden AB utvecklar och underhåller vår kunddatabas - dessa går under ett separat sekretessavtal.
  5. Var lagras dina personuppgifter Våra system för datalagring finns inom EU och vi har vidtagit största möjliga säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter skall vara så säkra som möjligt.
  6. Hur länge sparas dina personuppgifter Vi sparar endast de personuppgifter så länge du är kund hos Pins Design Sweden AB. Om du byter arbetsgivare raderas dina personuppgifter så snart vi fått kännedom om detta.
  7. Säkerhet i web-butik När du handlar i vår web-butik behöver vi en del personuppgifter för att bland annat kunna ingå ett avtal med dig samt sköta t ex leveranser. Vid dessa tillfällen har vi endast tillgång till de uppgifter du själv registrerar på ditt kund-konto. Du kan när som helst se, ändra och avsluta ditt konto i vår web-butik. Pins Design Sweden AB är inte personuppgiftsansvarig beträffande betalning i vår web-butik eftersom vi inte tar emot/samlar in information om t ex kontokortsnummer. Använder du SWISH är det din bank som är personuppgiftsansvarig och detsamma gäller övriga betallösningar som t ex PayPal.
  8. Cookies När du besöker våra web-platser använder vi cookies, eller kakor. Dessa används för att din upplevelse skall bli så användarvänlig som möjligt samt för statistik. Vi samlar inte in någon information av personlig karaktär.
  9. Dina personuppgifter Du har som privatperson starka rättigheter när det gäller dina personuppgifter.
Enligt Dataskyddslagstiftninen har du rätt att ta del av vilka uppgifter vi har sparade om dig och på din begäran få dessa ändrade, uppdaterade eller raderade. Du har rätt att när som helst åderkall samtycke för mottagande av direktmarknadsföring. 11. Frågor om vår behandling av personuppgifter Ansvarig för frågor om personuppgifter, sk Dataskyddsombud är Per Bjelkenstedt. mail: ballonger Adress: Pins Design Sweden AB Observatoriegatan 3 113 29 STOCKHOLM Telefon: 08 - 741 32 80

Information om sk. kakor, eller cookies, på Pins Designs webbplats.

Den här webbplatsen innehåller så kallade kakor (cookies).

Våra kakor och deras användning

På Pins Designs webbplats används en så kallad sessionskaka och en "vanlig" kaka. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan den vanliga kakan sparas på din dator en längre tid.

Sessionskakan används för webbassistenten och används för att hålla ordning på konversationerna och svaren.

Den vanliga kakan används av vårt statistikverktyg.

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Väljer du att inte acceptera kakor kan webbassistenten fortfarande användas men det kan medföra begränsad funktionalitet.

Denna text är en modifierad version av Post och Telestyrelsens text om cookies. Om du vill veta vad lagen säger om cookies hittar du mer information på PTS hemsida http://www.pts.se